Prindi see leht

Ventilatsioonist

Oluline eeldus selleks, et inimene ennast kodus hästi tunneks, on piisav varustatus hea õhuga. Hea ventilatsioon ei aita üksnes tervist ja mugavust tagada, vaid kaitseb ka ehitist kahjutuste eest.

Vähendamaks soojuskadusid, on viimastel aastatel suurt tähelepanu pööratud peamiselt hoonete tihedatele välisseintele ja isolatsioonimeetoditele. Uute materjalide abil "soojalt kaetud" uusehitiste seinad on õhukindlaks muutunud. Seetõttu on piisav õhuvahetus ehitise heakorra ja elanike tervise jaoks väga oluline.

Üha enam on hakanud levima juhtumid, kus elutubade seintele, lakke ja aknapõskedele tekib hallitus, ning hallitusspooride pideva sissehingamise tõttu tekivad elanikel astmaatilised nähud või muud vaevused. Hallituse algpõhjused võivad peituda mitmel pool, kuid sageli on põhjusteks seisev õhk ja õhuniiskuse kõrgenemine. Sellisel puhul lahendab probleemi piisav ja läbimõeldud ventilatsioon. Täpsemalt saab lugeda sel teemal Äripäeva 2012. augusti Ehituse erilehes lk. 6-7

2006. aastal võitis üks Austria Linzi linnakese maja renoveerimisprojekt Energyglobe konkursi suuresti tänu nutikalt lahendatud ventilatsioonile - kasutati autonoomseid soojusvahetiga ventilatsiooniseadmeid M-WRG.

 
Pressiteade (eesti keeles)

 

 


Kas Te teadsite, et...

·        me veedame umbes 90% oma ajast siseruumides?

·        inimene hingab iga päev 20 000 liitrit õhku sisse ja välja ja vajab kuni 30 m3 värsket õhku tunnis?

·        4 inimesega majapidamises tekib keetmise, pesemise, lillede kastmise ja inimeste endi elutegevuse tõttu päevas veeauruna umbes 10 liitrit vett?

·        Te peate oma eluaset regulaarselt õhutama, selleks, et niiskust, ning kahjulikke aineid, nagu metanaali, tubakasuitsu ja ehitusmaterjalidest, sisustusest ning puhastusvahenditest eralduvaid aure mõjusalt ruumist ära juhtida?

·        paokile jäetud akna kaudu õhutatakse kõigest 2 cm suuruse prao korral talvel umbes 20 senti tunnis aknast välja?

·        12 cm suuruse prao korral on asjatu rahakulu juba 1,3 eurot tunnis?

·        on olemas suurepäraseid tehnilisi lahendusi nagu firma Meltemi soojusvahetiga ventilatsiooniseade, mis hoolitseb energiasäästlikult, mugavalt ja hügieeniliselt toatemperatuuri ja õhukvaliteedi eest?

 

Laialdaselt kasutatav akende kaudu õhutamine on lisaks kulukusele ka ebasüstemaatiline – õhutatakse kas liiga palju või liiga vähe. See  võib kaasa tuua terviseriskid (tuuletõmbus, välisõhust sisse lendavad tolm ja saasteained; niisketes ruumides hallituse tekkimine) ning majasse jääv niiskus kahjustab aja jooksul ka ehituskonstruktsioone. 

Sageli läheb üle poole küttesoojusest sobimatu õhutuse tõttu kaduma. Seepärast muutub ehitiste soojusisolatsiooniga säästetud energia niinimetatud “aknast välja kütmisest” põhjustatud soojuskadude tõttu jällegi küsitavaks.

Soojuskaod eramajas. Läbi värskeõhuklappide kaob kuni 50% soojusenergiast.

    

Juuresoleval joonisel on kujutatud tüüpiline väike eramaja, mille ventilatsioon on lahendatud värskeõhu klappidega või ribidega akna servas. Siit on selgelt näha, et kogu energiakaost võib ventilatsioon tervelt poole enda alla võtta.

Soojustagastiga ventilatsiooniseade ei suuda seda täielikult kaotada, kuid vähendavad seda mitmekordselt.

 

Kuidas toimub soojustagastus?

 

Soojustagastus toimub läbi alumiiniumist plaatsoojusvaheti, kus kaks õhuvoogu ristuvad, olles siiski üksteisest eraldatud alumiiniumist lamellidega.

Näiteks kui toaõhk on +22°C ja välisõhk -15°C, siis soojusvaheti efektiivsusel 76% on tuppa sissepuhutav õhk umbes +13°C. (See näide on suuresti lihtsustatud - tegelikkuses mõjutavad sissepuhutava õhu temperatuuri ka õhuniiskus jm. tegurid)


Eelmine lehekülg: Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed
Järgmine lehekülg: Meltem WRG seadmed