Prindi see leht

Küsimused - vastused

 

1. küsimus: Kas ventilatsiooniseadmete jaoks on vaja ehitusjärelvalve luba?
2. küsimus: Kui tugevatele seintele on M-WRG mõeldud?
3. küsimus: Kas M-WRG ventilatsiooniseadme peab paigaldama igasse ruumi?
4. küsimus: Kui mitut M-WRG ventilatsiooniseadet on vaja ühepereelamul?
5. küsimus: Missugune on M-WRG seadme võimalik ventilatsiooni võimsus?
 
6. küsimus: Mida tähendab elektriline kasutegur?
7. küsimus: Miks iseloomustatakse tõenäoliselt keskmise soojuse taaskasutusega (kuni 76%) seadet kui eriti mõjusat ja energiat säästvat ventilatsiooniseadet?
8. küsimus: Mida tähendab õhuvahetus 0,5 1/h?
9. küsimus: Missugused eeltingimused peavad olema täidetud, et soojuse taaskasutusprotsent elamupinna ventilatsioonis, või vähendatud õhuvahetuse osamaks EnEv järgi, oleks arvestatav?
10. küsimus: Kes planeerib M-WRG süsteemi?
 
11. küsimus: Kuidas saab planeerija energiatarbe arvestamisel M-WRG seadme sisse arvestada?
12. küsimus: Kuhu seadmed paigaldatakse?
13. küsimus: Kas M-WRG seadet saab kasutada ka kui laetehnikat?
14. küsimus: Kas M-WRG ventilatsiooni võib kardinatega katta või kapi sisse ehitada?
15. küsimus: Kes installeerib M-WRG?
 
16. küsimus: Kui tugevat müra teeb M-WRG seade?
17. küsimus: Kas kõiki M-WRG ventilatsiooniseadmeid saab toas või majas kesksüsteemist (näiteks esikust) reguleerida, on seda võimalik ühendada maja keskjuhtimissüsteemi (EIB)?
18. küsimus: Kas M-WRG –ga õhutamisel tekivad ka ebameeldivad külmad õhuvoolud?
19. küsimus: Kuidas peab M-WRG seadet hooldama?
20. küsimus: Miks filtreeritakse välisõhku ja toaõhku?
 
21. küsimus: Missuguseid heliisolatsiooni võimalusi pakub M-WRG ventilatsioon?
22. küsimus: Kui palju liitreid kütteõli või vastavalt kuupmeetrit maagaasi saab M-WRG seadmega säästa?
23. küsimus: Kuidas on lood amortisatsiooniajaga? 
24. küsimus: Kas M-WRG võib paigaldada ka tuleasemega ruumidesse?
25. küsimus: Kas M-WRG puhul tekib allalangevat kondensaati?
 
26. küsimus: Kas kõrvutiasetsevate sisse- ja väljapuhkeõhu võrede kaudu võib M-WRG puhul välja- ja sissepuhkeõhk (ruumis) seguneda?
27. küsimus: kas välis- ja heitõhu ava läheduse (välisseinal) võib põhjustada värske õhu ja heitõhu segunemist?
28. küsimus: kas M-WRG on mõeldud ka vanade hoonete renoveerimiseks?
29. küsimus: kas M-WRG seadet saab kasutada ka hoonete kuivatamiseks?
30. küsimus: Kas M-WRG seadmega saab teha sundventilatsiooni (suvist õhutust)?
 

1. küsimus: Kas ventilatsiooniseadmete jaoks on vaja ehitusjärelvalve luba?

Ventilatsiooniseadmeid hõlmab ehitusreeglite nimekirja B teise osa punkt 1.2.4. Neil seadmetel peab lisaks CE-märkele olema üldine ehitusluba. Seadmete puhul mida CE-märke süsteem ei hõlma, on üldine ehitusjärelvalve luba tõend seadme vastavusest ehituseeskirjadele. Ventilatsiooniseadmetele kehtivad hügieeni-, tervishoiu-, keskkonnakaitse-, energiakokkuhoiu- ja soojustuse nõuded. Kokkuvõttes võiks ehitusjärelvalve luba kirjeldada ka kui tarbijakaitse instrumenti. Ehitusjärelvalve loa alusel on seadmed tähistatud Ü-märkega (Saksa ehitusjärelevalve luba). 

 

2. küsimus: Kui tugevatele seintele on M-WRG mõeldud?

Seinasisesel paigaldamisel seintele paksusega 17,5-36,5 cm (kivimass, krohvita). Seina on alati võimalik lisaks tugevdada (muuhulgas isoleerimise abil). Ülejäänud nõuded järelepärimisel. Seinapealsel paigaldamisel varieerub lubatav seina paksus suures ulatuses.

 

3. küsimus: Kas M-WRG ventilatsiooniseadme peab paigaldama igasse ruumi?

Kuna tegemist on detsentraliseeritud süsteemiga, siis põhimõtteliselt küll. Sellegipoolest ei ole kuigi mõttekas iga kõrvalruumi ventileerida. Soovitame oma seadme paigaldada elu- ja söögituppa, magamistuppa, lastetubadesse ja töötuppa. Köögi jaoks soovitame õhupuhastajat. Väljaspool asuvas vannitoas on rakendamine võimalik ohutuspiirkonnas III või vastavalt otskilbiga (valikuline) ohutuspiirkoonas II DIN VDE 0100 järgi.

 

4. küsimus: Kui mitut M-WRG ventilatsiooniseadet on vaja ühepereelamul?

Seadmete täpne arv sõltub ruumide arvust ja suurusest, mille M-WRG seadmega varustama peab. Üksikjuhul saame vajalike andmete esitamsel (maja tüüp, põhiplaan elupinna andmetega, pealt- ja külgvaade, asendiplaan, tihedustõend) oma hinnangu anda. Võite siiski ligikaudu järgneva põhjal arvestada: 30 kuni 40 m2 elamispinna kohta üks M-WRG ventilatsiooniseade (kasutamisviis erinev, muuhulgas elu- või magamistoas seoses seadme müraisolatsiooniga). Tüüpilises ühepereelamus on enamast tarvis 3-5 seadet.

 

5. küsimus: Missugune on M-WRG seadme võimalik ventilatsiooni võimsus?

Vastus: Standardseadmel M-WRG-S on 3 võimsusastet 15, 30 ja 60 m3/h. Komfortseadme M-WRG-K võimsus on 15 kuni 100 m3/h, mis on reguleeritav kümne võimsus­astmega. Kui tellijal on M-WRG-S puhul erisoovid, saame me need soovikohaselt programmeerida (võimaluste piirid: 15 kuni 100 m3/h). Soovi korral informeerige meid õigeaegselt!

 

6. küsimus: Mida tähendab elektriline kasutegur?

Vastus: Elektriline kasutegur on suhe taaskasutatud soojusenergia ja kasutatud elektrienergia vahel, kaasa arvatud kõigi elektriliste tarbijate kadu (s.h. kontrollseadmetele). 

 

7. küsimus: Miks iseloomustatakse tõenäoliselt keskmise soojuse taaskasutusega (kuni 76%) seadet kui eriti mõjusat ja energiat säästvat ventilatsiooniseadet?

Vastus: Otsustav ei ole siin mitte ainult soojuse taaskasutamise aste vaid ka elektriline kasutegur, mis arvestab kõiki elekrtit tarbivaid masinaid (s.h. kontrolli). M-WRG seadme puhul räägime soojuse 76% suurusest taaskasutusest ja kahest energiasäästlikust EC-alalisvoolumootorist võimsusega 5,2W (pidev töötamine soovitavalt õhuringvooluga 30m3/h) Siit saab järeldada elektrilise kasuteguri 21 (tõestatatav TÜV-testi tõendiga). See tähendab, et 1 osa elektrienergia kasutamisel saadakse 21 osa soojusenergiat. Reegel on järgnev:  mida kõrgem on elektriline kasutegur, seda efektiivsem on süsteem. Võrdluseks: moodsa regeneratiivse küttesüsteemi, põhjaveesoojenduspumba, elektriline kasutegur on 4-6.

 

8. küsimus: Mida tähendab õhuvahetus 0,5 1/h?

Vastus: Juurdetuleva värske õhu ja õhutatava ruumala suhe. 0,5-kordne õhuvahetus tunnis tähendab seega, et ruumi õhk vahetub täielikult 2 tunni jooksul.

 

9. küsimus: Missugused eeltingimused peavad olema täidetud, et soojuse taaskasutus protsent elamupinna ventilatsioonis, või vähendatud õhuvahetuse osamaks EnEv järgi, oleks arvestatav?
 
Vastus:

1.           Tõestatud elamu õhutihedus (Blower Door-meetod)- maksimaalselt 1,5 korda õhuvahetus tunnis.

2.           Ventilatsiooniseadmes ei tohi sissepuhkeõhk elektrienergia või fossiilsetest kütustest saadud energia kasutamise tõttu jahtuda.

3.           Uued hooned tuleb ehitada nii, et minimaalne õhuvahetus tervise ja kütte huvides oleks kindlustatud.

  

10. küsimus: Kes planeerib M-WRG süsteemi?

Vastus: Reeglina kodutehnika planeerimisbüroo või arhitektibüroo. Me oleme Teie teenistuses, kui teil on küsimusi tehniliste andmete kohta või kui Teil on vaja konsultatsiooni.

 

11. küsimus: Kuidas saab planeerija energiatarbe arvestamisel M-WRG seadme sisse arvestada?

Vastus: Aasta küttevajaduse arvutamisel arvestatakse elamu ventilatsiooni. Ventilatsiooniseadmed oo soovitatav DIN 4701-10 järgi energeetiliselt arvesse võtta. Meie käest saab, võrreldes DIN 4701-10 järgi arvessevõtmisel, täpsed tootja andmed ja vastavalt parema hinnangu tehnikale (detailne tööviis) ja seega ka esmase aastaenergiabilansi tulemused.

 

12. küsimus: Kuhu seadmed paigaldatakse?

Vastus: M-WRG paigaldatakse välisseina sisemisele küljele. Meie soovitame seadme paigaldada aknaga seinale ja võimalikult kõrgele, kuid mitte kõrgemale kui 30 cm laest. Lämbe, soe õhk, koguneb ülesse ja nii saab seda efektiivselt eemaldada.

 

13. küsimus: Kas M-WRG seadet saab kasutada ka kui laetehnikat?

Vastus: Ei saa. Masin on ettenähtud ainult vertikaalselt seina sisse paigaldamiseks. Lakke paigaldatuna ei eemaldaks see väga külmadel päevadel kondensaate.  Kondensvesi võib mootorit ja elektroonikat kahjustada. Sellisel juhul garantii ei kehti!

 

14. küsimus: Kas M-WRG ventilatsiooni võib kardinatega katta või kapi sisse ehitada?

Vastus: Et M-WRG ventilatsioon,õhuringvool, saaks korrapäraselt ja tõhusalt töötada, tuleks seadme kinnikatmist kardinatega jne. või sobimatusse kohta paigutamist vältida. Erandjuhtudel on võimalik seade projekteerida kappi vm. varjatud kohta, kasutades selleks ventilatsioonikanali adaptereid. Koos teiega leiame sobiva lahenduse!

 

15. küsimus: Kes installeerib M-WRG?

Vastus: Reeglina elektrik või üksikasju tundvad kütte- või ventilatsiooniehitusfirmad. Kiviseina sisse ehitamisel soovitatakse, et seina müüritakse M-WRG-M või MB paigalduskast, tuuakse toitejuhe ning sisesein viimistletaks. Seadme saab siis pärast mugavalt soovitud hetkel tellida ning paigaldada.

 

16. küsimus: Kui tugevat müra teeb M-WRG seade?

Vastus: Soovitatud astmel pidevalt töötades (15 m3/h) on seina sisse ehitatud M-WRG peaaegu kuuldamatu (15,5 dB) (A) (10 m2). Seetõttu saab seadet ka magamistuppa paigaldada.

20 dB(A) kellaseieri tiksumine                                 vaikne 
30 dB(A) sosistamine                                              vaikne
40 dB(A) normaalsed elamuhääled                         normaalne
50 dB(A) vestlemine                                                normaalne
60 dB(A) büroolärm                                                 vali
70 dB(A) sõiduauto, ca. 5m kaugusel                     vali
80 dB(A) kõva tänavalärm                                      väga vali
90 dB(A) autosignaal                                              väga vali
100 dB(A) veoauto                                                 talumatu
120 dB(A) läheduses olev lennujaam                     talumatu

 

17. küsimus: Kas kõiki M-WRG ventilatsiooniseadmeid saab toas või majas kesksüsteemist (näiteks esikust) reguleerida, on seda võimalik ühendada maja keskjuhtimissüsteemi (EIB)?

Vastus: Jah, mõlemat soovi on võimalik lahendada. Selle jaoks on seadmetüübid M-WRG-SZ-Z4, -S485, -S485-TF.

 

18. küsimus: Kas M-WRG –ga õhutamisel tekivad ka ebameeldivad külmad õhuvoolud?

Vastus: Tunded on subjektiivsed, seetõttu on nad erinevatel inimestel erinevad ja neid on raske mõõta ning võrrelda. Uuringud on näidanud, et ventilatsiooni õigel planeerimisel selliseid nähte ei esine.

 

19. küsimus: Kuidas peab M-WRG seadet hooldama?

Vastus: Kindla teatud aja tagant peab filtrit vahetama, aeg-ajalt peab ümbrist puhastama ja tõenäoliselt tuleb ette võtta ka soojusvaheti puhastus. Mugav, kompaktne ümarfiltrikassett ja suur tõhus filtripind (0,12 kuni 0,36 m2) tagavad filtri pika kasutusaja. Soovituslikke hügieeninõudeid arvesse võttes tuleb toaventilatsiooni seadmetel (VDI 6022), olenemata filtri olukorrast, filtrit vähemalt korra aastas vahetada. Filtrikassett sulgub kiiresti ja seda on kerge vahetada. Aja jooksul on võimalik ka soojusvaheti määrdumine. Soojusvahetit võib vajadusel voolava vee all nõudepesuvahendiga pesta.

 

20. küsimus: Miks filtreeritakse välisõhku ja toaõhku?

Vastus: Esiteks, et vältida välisõhu mustuse sattumist elamuruumidesse. Teisest küljest tuleb seadet iseennast mustuse eest kaitsta (sealhulgas mootorit, soojusvahetit ja elektrikomponente). Uuringud on näidanud, et mustus nagu tahmaosakesed, suits, metallitolm, õietolm, viirused ja bakterid on välisõhus olemas. Nende suurused varieeruvad: alla 1 μm osakestest kuni lehtede ja putukateni. Need võivad põhjustada allergiat ja hingamisteede haigusi. Seetõttu on oluline kasutada võimalust, et õhku sobiva filtriga puhastada. 

 

21. küsimus: Missuguseid heliisolatsiooni võimalusi pakub M-WRG ventilatsioon?

Vastus: M-WRG seadmel on  elementnormi mürataseme suhe D n,e,w 50 dB. Kõrgendatud D n,e,w heliisolatsiooni meetmetega töötamisel on saavutatav 53 dB. Üksikjuhul oleks abiks, kui Te meile oma objekti heliisolatsiooni nõudmised ütlete (akna helikaitseklass, müraisolatsiooni ala). Me nõustame Teid meeleldi!

 

22. küsimus: Kui palju liitreid kütteõli või vastavalt kuupmeetrit maagaasi saab M-WRG seadmega säästa?

Vastus: See sõltub ehitisest (muuhulgas õhutihedate välisseinte olemasolust), ehitise geograafilisest asupaigast, kütteseadme kvaliteedist ja kõige olulisemast mõjufaktorist – kasutaja käitumisest. Te võite arvestada ligikaudu 30 liitri kütteõli või vastavalt kuupmeetri maagaasi säästmisega aastas ühe WRG seadme kohta. Tüüpilise 130 m3 suuruse ühepereelamu korral on see ligikaudu 150 liitrit või vastavalt m3 aastas.

 

23. küsimus: Kuidas on lood amortisatsiooniajaga?

Vastus: Amortisatsiooniaja kindel hindamine ei ole ilma järgnevata võimalik. Mõjufaktorid on mitmesugused - muuhulgas elamu geograafiline asukoht, õhutihedate välisseinte olemasolu, kütteseadme kvaliteet, abitoetused, renoveerimislaenud, esmase energia hinna muutumine ja kasutaja käitumine, mis on arvatavasti tähtsaim mõjufaktor. Arvestades praegu kehtivaid hindu, mõjufaktorite positiivset arengut ja aastakeskmist M-WRG soojustagastust ligikaudu 60% ulatuses, jääks tüüpilisele 140 m2 suurusele ühepereelamule (5 seadet) aastas maksta 2000 euro suurune summa, mis tuleb aastase küttekulude kokkuhoiuga 150 liitri või vastavalt kuupmeetri võrra tasa arvestada. Siit ilmneb, et M-WRG seadet ei osteta säästlikkuse pärast. Kokkuhoid küttekuludelt mõjub parimal juhul toetavalt. Siiski on argumente, mis väga selgelt soojusvahetiga eluruumide ventilatsiooni kasuks räägivad. Kindlasti peaks märkima ehitusmaterjalide niiskuskahjustuste vältimist (hallitus), mugavust uues dimensioonis (tõmbetuulevaba pidevalt kasutatav hea temperatuuriga värske õhk), välise mürasaaste vältimist õhutamisel, majanduslikku saavutust madalenergiamaja näol ja samaaegset minimaalse õhuvahetuse kindlustamist, kindlus läbi paokil akna sisse murdmise ees, kütteenergia kokkuhoidu ja CO2 hulga piiramist. 

 

24. küsimus: Kas M-WRG võib paigaldada ka tuleasemega ruumidesse?

Vastus: Jah. Selleks, et suitsu ega põlemisgaase eluruumidesse ei „tõmmataks” ei tohi ruumis õhutihedaid majaseinu arvestades tekkida suuremat alarõhku kui 4 Pa või vastavalt 8 Pa. Üldjuhul WRG seadmega neid väärtusi ei ületata. Siiski on olemas ka ohutusseade, nagu näiteks M-WRG –P4 (tüüp 5072, 5073), mis reguleerib õhuvoolu alarõhu tekkimisel. Me soovitame igal juhul juba planeerimisjärgus asjatundliku piirkonna korstnapühkijaga ühendust võtta.

 

25. küsimus: Kas M-WRG puhul tekib allalangevat kondensaati?

Vastus: Tavalise eluruumide temperatuuri ja niiskuse puhul on väga külmadel päevadel kütteperioodi ajal võimalik, et seadmes tekib kondensaat. See juhitakse kondensaadi ärajuhtimisraami abil väljapuhkeõhuga välja – seega ei ole kondensaadi eemaldamine vajalik. Sisse- ja väljapuhkeõhu avad on fassaadi pinnast alati vähemalt 2cm eemale toodud, sellega välditakse kondensaadi fassadi mööda alla jooksmist. Kütteperioodil peaks kasutaja 1-2 korda päevas seadme kõrgendatud ventilatsiooniastet kasutama. Seeläbi viiakse kondensaat tõmbega õue.

 

26. küsimus: Kas kõrvutiasetsevate sisse- ja väljapuhkeõhu võrede kaudu võib M-WRG puhul välja- ja sissepuhkeõhk (ruumis) seguneda?

Vastus: konstruktiivsetel põhjustel paiknevad sisse- ja väljapuhkeava seadme ülemises servas kõrvuti. Õhu juurdevool toimub laminaarse õhujoana ning sellega välistatakse segunemine sisse imetava õhuga (tolmuimejaefekt). Seda hinnati ja kinnitati Lõuna-Baieri TÜV-testiga.

 

27. küsimus: kas välis- ja heitõhu ava lähedus välisseinal võib põhjustada värske õhu ja heitõhu segunemist?

TÜV test kinnitab, et see on praktiliselt välistatud. Ühelt poolt toimub reeglipärane heitõhu joana „välja heitmine” ja värske õhu pidev juurdeimemine väga kitsalt alalt. Teiselt poolt on välisseina juures peaaegu alati õhu loomulik liikumine, mis takistab vahetut segunemist. Seda hinnati ja kinnitati ka Lõuna-Baieri TÜV-testiga.

 

28. küsimus: kas M-WRG on mõeldud ka vanade hoonete renoveerimiseks?

Jah, kindlasti! Ventilatsioonitorustik ei ole vajalik. Lisaks võime Teile vana maja renoveerimiseks pakkuda spetsiaalselt seinale paigaldatavat seadet. Seadme kohta on vaja vaid kahte 120 mm läbimõõduga freesitud auku ja elektrijuhet.

 

29. küsimus: kas M-WRG seadet saab kasutada ka hoonete kuivatamiseks?

Jah. Pärast veel tuhandeid liitreid niiskust sisaldava elamu valmimist, vähendatakse niinimetatud „kuivaks kütmise” aega pideva õhuvahetuse abil 2-3 aastalt mõne kuuni. M-WRG ventilatsiooniseadme peaks pärast tolmuste tööde lõppemist (mustad filtrid) ja enne sisse kolimist ventilatsiooni suurema võimsusega tööle panema, kuni on saavutatud eluruumide normaalne niiskustase. Seejärel peaks ventilatsioonivõimsust reguleerima vastavalt soovitatule või kasutaja vajadustele.

 

30. küsimus: Kas M-WRG seadmega saab teha sundventilatsiooni (suvist õhutust)?

Komfort seadmel M-WRG-K on automaatne ventilatsiooniprogramm, mis võimaldab sisse- ja väljapuhkeõhu erinevate võimsusastmetega (15 kuni 100 m3/h) ette antud aegadel juhtida. Näide: Soojadel suvepäevadel (õhk on väljas soojem kui sees) soovitakse päeval soojusvahetust, mille käigus sisse juhitavat õhku välja juhitava õhuga jahutatakse. Seda efekti saab saavutada vaid niikaua, kuni sisse- ja väljapuhkeõhu temperatuur ühtlustub. Öösiti, kui välistemperatuur on sisetemperatuurist madalam, saab Komfort seadme nii seada, et alates soovitud kellaajast vaid sissepuhkeõhk või väljapuhkeõhk suurema võimsusastmega töötab, mille tulemusel soojusvaheti välja lülitatakse. Seadme erineva häälestamisega saab teha ka sundventilatsiooni, mis võimaldab otsest välise külma õhu juurdevoolu. Niisugune häälestamine on ka Standard seadme (M-WRG-S) töötamisel põhimõtteliselt võimalik. Võtke meiega selles küsimuses palun lisaks ühendust.

Kui Teil on veel küsimusi, siis pöörduge meie poole. Me nõustame Teid meelsasti. 

 


Eelmine lehekülg: Juhendid ja dokumendid
Järgmine lehekülg: Hinnakirjad